Handlingar till årsmötet

Här kan du ladda ner de dokument som är aktuella inför årsmötet den 10/3.

Verksamhetsplan 2016 Word, Verksamhetsplan 2016, PDF

Årsmöte dagordning Word, Årsmöte dagordning, PDF

Förslag till Stadgar Word, Stadgar, PDF