Vad är Nätverket för beteendevetare?

Vårt mål i nätverket är att fylla kunskapsluckan som vi anser råder i dagens samhälle gällande beteendevetarens roll. Nätverket strävar efter att sprida kunskap och ge tillträde till kontakter för beteendevetare både mot andra beteendevetare såväl som mot arbetsgivare och övriga samhället. Det skapar värde för både studenter och yrkesverksamma samt andra aktörer.

Nätverkets syfte och funktion

Vi vill vara en plattform för diskussion och möten mellan beteendevetare.Ÿ Vi vill öka förståelsen för beteendevetenskapens värde i det praktiska arbetslivet. Vi vill även minska klyftan mellan studenter och yrkesverksamma beteendevetare.

Nätverkets vision för framtiden

Vi vill öka beteendevetares status genom att skapa en självsäkerhet och yrkesstolthet. Vi vill vara en självklar samlingsplats för alla beteendevetare. Vi vill även marknadsföra och utveckla beteendevetarens roll i samhället.

Om Beteendevetenskap

Beteendevetenskap är ett brett tvärvetenskapligt område som hämtar kunskap om hur världen är beskaffad från pedagogiska-, psykologiska och sociologiska teorier. ŸPedagogik (lär- och påverkansprocesser) Ÿ Psykologi (mentala processer) Ÿ Sociologi (sociologiska processer)
Vad är en beteende-vetare?

En beteendevetare har minst en kandidatexamen i någon av ovanstående huvudinriktningar. Styrkan med en beteendevetare är dess starka teoretiska- och analytiska förmåga att kartlägga mänskliga beteenden och identifiera mönster. Det är viktigt i alla organisationer för att kunna förklara, bidra med förståelse, förutsäga olika typer av problematik, förbättra och utveckla människor, både individuellt och i samspelet med andra.

Styrelsen 17/18

Vi som arbetar för er. Är det något som ni vill kontakta oss om, ett samarbete eller annat så kan ni göra det på styrelsen@beteendevetarna.se

Karina Loyko

Ordförande ordforande@beteendevetarna.se
Brinner för att fortsätta jobba med beteendevetare och framför allt studenter för att hjälpa dem att staka ut sin karriär. Jag brinner för beteendevetarna som yrkeskår och vill föra vidare hur fantastisk utbildning och efterföljande väg ut i arbetslivet kan vara.

Michael Eriksson

Kassör
kassor@beteendevetarna.se
Startade nätverket då jag tyckte det fanns ett behov av att samla beteendevetare och att tillsammans jobba för att förbättra och utveckla professionen. Min vision och mål är att vi ska utöka verksamheten och bli en stark röst för beteendevetenskapen i samhället.

Madicken Hagström

Styrelseledamot
Är med i styrelsen för att ideellt engagemang är viktigt för mig. Att få möjlighet att ingå i ett sammanhang där vi tillsammans vill förbättra beteendevetarnas situations känns helt rätt. Utbildningsfrågor och föreläsningar är områden mitt hjärta bankar lite extra för.

Denise Berglind

Styrelseledamot
Vill att när jag säger att jag är beteendevetare så ska omgivningen förstå vad jag menar, utan att jag behöver förklara mig. Det är mitt mål och därför vill jag bidra till styrelsen, för att vara med och sprida vad beteendevetenskap är för något.

Anna Liljegren Rassing

Styrelseledamot

Senaste nytt