Vilka är vi?

Vi jobbar på flera fronter i nätverket. Dels är det själva grundverksamheten som handlar om att skapa utrymmen och tillfällen för beteendevetare att träffas, byta erfarenheter och på andra sätt hjälpa varandra. Sen är det fokus på att få kontakt med arbetsmarknaden, företag och se till att studenter får det lättare att komma ut på arbetsmarknaden efter studier.

Här presenterar vi de arbetsområden som vi  för närvarande fokuserar på:

  • Mentorskap – Vi vill sammanföra beteendevetarstudenter med yrkesverksamma som kan bidra med råd och tips inför framtiden.
  • Entreprenörskap – Beteendevetare som vill starta eget kan behöva stöd från andra som redan har gjort resan. Det kan vara bra att tillsammans titta på inom vilka områden beteendevetare kan starta eget och bidra med sin kompetens.
  • Nätverksträffar – Vi vill skapa tillfällen där beteendevetare kan utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter inom de egna leden.
  • Arbetsmarknad – Ett av våra största intresseområden är att främja beteendevetaren ute på arbetsmarknaden, vi gör det genom att anordna både workshops och hålla i föreläsningar för företag och andra organisationer.

Om du har några förslag på andra områden så tar vi gärna emot dessa på info@beteendevetarna.se 

Styrelsen

Vår roll i nätverket är att utveckla och bygga upp Nätverket för beteendevetare till något mer än det är i dagsläget. Vi träffas ungefär en gång i månaden och spånar på idéer, planerar träffar och annat som har med uppbyggnaden att göra.

Styrelsen består av en blandad grupp av medlemmar från nätverket som både är yrkesverksamma och studenter, med olika inriktningar, bakgrund och intresseområden. Vi vill samla alla Sveriges beteendevetare på en plats.

Ordförande

Michael Eriksson

Utbildningsinriktning: Sociologi

Yrke: Rehabiliteringskonsult

Varför vill jag vara med  och bidra till styrelsens arbete:
Jag startade nätverket då jag tyckte det fanns ett behov av att samla beteendevetare och att tillsammans jobba för att förbättra och utveckla professionen. Min vision och mål är att vi ska utöka verksamheten och bli en stark röst för beteendevetenskapen i samhället.


Kassör

Karina Loyko

Utbildningsinriktning: Socialpsykologi

Yrke: Rekrytering och försäljning

Varför vill jag vara med  och bidra till styrelsens arbete:
Jag brinner för att fortsätta jobba med beteendevetare och framför allt studenter för att hjälpa dem att staka ut sin karriär. Jag brinner för beteendevetarna som yrkeskår och vill föra vidare hur fantastisk utbildning och efterföljande väg ut i arbetslivet kan vara.


Arbetsmarknadsansvarig

Ewelyn Larsson


Utbildningsansvarig

Viktor Marklund


Ledamot

Denise Berglund

Utbildningsinriktning: Socialpsykologi

Yrke: Kund och assistentansvarig

Varför vill jag vara med  och bidra till styrelsens arbete:
Jag vill att när jag säger att jag är beteendevetare så ska omgivningen förstå vad jag menar, utan att jag behöver förklara mig. Det är mitt mål och därför vill jag bidra till arbetsgruppen, för att vara med och sprida vad beteendevetenskap är för något.


Ledamot

Madicken Hagström

Utbildningsinriktning: Sociologi

Yrke: Ingen speciell yrkestitel just nu, men haft varierande titlar under åren som projektledare, arbetskonsulent och utbildare. Viktigt för mig är att få jobba med stöttning och hjälpa människor att växa på olika sätt.

Varför vill jag vara med  och bidra till styrelsens arbete:
Jag är med i arbetsgruppen för att ideellt engagemang är viktigt för mig. Att få möjlighet att ingå i ett sammanhang där vi tillsammans vill förbättra beteendevetarnas situations känns helt rätt. Utbildningsfrågor och föreläsningar är områden mitt hjärta bankar lite extra för.


Ledamot

Annika Carlsson