Tack!

Tack för att du valt att bli medlem i Nätverket för beteendevetare. Du bör nu ha fått ett e-postmeddelande med en länk där du slutför din registrering på vår hemsida. Om du får några som helst problem så hör av dig till medlem@beteendevetarna.se