Om Nätverket

Vårt mål i nätverket är att fylla kunskapsluckan som vi anser råder i dagens samhälle gällande beteendevetarens roll. Nätverket strävar efter att sprida kunskap och ge tillträde till kontakter för beteendevetare både mot andra beteendevetare såväl som mot arbetsgivare och övriga samhället. Det skapar värde för både studenter och yrkesverksamma samt andra aktörer.

Vad är nätverket syfte och funktion?

  • Ÿ Vara en plattform för diskussion och möten mellan beteendevetare.
  • Ÿ Öka förståelsen för beteendevetenskapens värde i det praktiska arbetslivet
  • Ÿ Minska klyftan mellan studenter och yrkesverksamma beteendevetare.

Vision för nätverkets framtid?

  • Öka beteendevetares status genom att skapa en självsäkerhet och yrkesstolthet.
  • Vara en självklar samlingsplats för alla beteendevetare.