Om beteendevetenskap

Vad är beteendevetenskap?

Beteendevetenskap är ett brett tvärvetenskapligt område som hämtar kunskap om hur världen är beskaffad från pedagogiska-, psykologiska och sociologiska teorier.

ŸPedagogik (lär- och påverkansprocesser) Ÿ Psykologi (mentala processer) Ÿ Sociologi (sociologiska processer)

Vad är en beteendevetare?

En beteendevetare har minst en kandidatexamen i någon av ovanstående huvudinriktningar. Styrkan med en beteendevetare är dess starka teoretiska- och analytiska förmåga att kartlägga mänskliga beteenden och identifiera mönster. Det är viktigt i alla organisationer för att kunna förklara, bidra med förståelse, förutsäga olika typer av problematik, förbättra och utveckla människor, både individuellt och i samspelet med andra.

Vad kan en beteendevetare jobba som?

Som beteendevetare kan du arbeta med flera olika saker, bland annat:

Personalrekryterare
HR-konsult
Livscoach
Personlig assistent
Handläggare på myndighet
Familjebehandlare
Projektledare
Behandlingsassistent
Pedagogisk ledare
Habiliteringshandläggare
Personalutvecklare
Arbeta med personalfrågor
Socialsekreterare
Arbetsspecialist
Boendestödjare
Boendepedagog
Personalchef
Jobbcoach
Arbetskonsulent
Utredare
Kriminalvårdare
Kandidatansvarig
Konsultchef
Praktiksamordnare
Samordnare
Gruppchef
Enhetschef
Kurator
Anhörigkonsulent
Kursadministratör
Utbildningschef
Karriärcoach
HR-generalist
Ombudsman
Rehabiliteringskonsult